کلیه ثبت نام کنندگان محترمی که مقالات آنها در نهمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت  پذیرفته شده است، می بایست پوستر مقالات خود را در قالب زیر درآورده و در روز کنفرانس به صورت چاپ شده با خود به همراه بیاورند.

محتوای هر پوستر بنابر صلاحدید هر شرکت کننده است و پژوهشگران محترم می توانند هر بخشی از مقاله خود را که صلاح می دانند در قالب پوستر کنفرانس قرار دهند. لازم به ذکر است که نحوه رفرنس دهی در پوستر می بایست مشابه با نحوه رفرنس دهی در مقاله ارسال شده برای کنفرانس باشد. (توصیه می شود تا کمتر به بخش منابع پرداخته شود تا جای بیشتری برای متن اصلی در پوستر وجود داشته باشد.)

در ضمن توجه به نکات زیر در طراحی پوستر کنفرانس ضروری است:

1- پوستر باید در ابعاد 100 × 70 سانتی متر تهیه و به صورت طولی (portrait) چاپ شود. پوستر باید به صورت یکپارچه در یک صفحه تهیه شود، دبیرخانه کنگره از پذیرش پوسترهای تهیه شده بر روی کاغذ های Aمعذور است.

2-  در ابتدای ستون اول چکیده با اندازه قلم 18 و نوع فونت B Nazanin نوشته شود (در صورتی که متن پوستر انگلیسی می باشد از فونت Time New Romans استفاده شود) سرتیترهای چکیده و کلمات کلیدی بولد و بقیه متن آن فونت ساده باشد.

3- متن اصلی: خواننده باید بتواند به راحتی از فاصله یک متری مطالب این بخش و ادامه آن را بخواند، لذا پیشنهاد می گردد سایز فونت 16 و نوع فونت B Nazanin باشد. 

4- منابع: در نوشتن منابع نیز دقت شود که در صورتی که تعداد آن زیاد است به منتخب یا گزیده آن بسنده شود تا از فضای پوستر بتوان به نحو بهتری استفاده کرد. منابع با اندازه قلم یا سایز فونت 14 نوشته می شوند.

 

قالب پوستر فارسی نهمین کنفرانس کاربرد CFD


قالب پوستر انگلیسی نهمین کنفرانس کاربرد CFD