پژوهشگران محترم باید مقالات کامل خود را مطابق فرمت پیشنهادی کنفرانس و با در نظر گرفتن نکات زیر تهیه و از طریق وب سایت کنفرانس (سامانه نویسندگان) ارسال نمایند.


  • مقاله باید مطابق با قالب پیشنهادی کنفرانس به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.
  • مقالات ارسالی باید در راستای محورها و موضوعات کنفرانس بوده و قبلا در کنفرانس و یا محل دیگری ارائه یا چاپ نشده باشند.
  • مقالات ارسالی نباید صرفا ترجمه، اقتباس و یا خلاصه شده مقاله دیگری باشد. به عبارت دیگر مقاله ارسالی باید حاصل انجام پژوهش های اصیل و دربرگیرنده یافته های نوین علمی باشد.
  • مقالات می بایست حتی الامکان کاربردی بوده و از کلی گویی پرهیز نمایند.
  • نمودارها و شکل های مورد استفاده در مقاله باید دارای کیفیت مناسب باشند. لذا از استفاده از اشکال بی کیفیت در مقاله ارسالی پرهیز شود.
  • مقاله کامل باید روی کاغذ A4 و حداکثر در 6 صفحه به صورت یک ستونی تهیه شود.
  • فاصله خطوط از یکدیگر Single  یعنی حدود 0/6 سانتیمتر باشد.
  • لازم به تذکر است که علاوه بر ارسال مقاله باید اطلاعات مربوط به فرم اصالت مقاله نیز پس از مطالعه دقیق، امضا و به همراه مقاله کامل ارسال شود.

 

پژوهشگران محترم باید در نظر داشته باشند که در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در راهنمای نگارش مقاله، مقاله مورد نظر تحت داوری قرار نگرفته و حذف خواهد شد. همچنین پس از نگارش مقاله، نویسنده مسئول مکاتبات مقاله می بایست برای ارسال مقاله در وب سایت کنفرانس (به بخش راهنمای ثبت ­نام مراجعه شود) ثبت نام نموده و با ایجاد یک حساب کاربری از طریق آن نسبت به ارسال مقاله اقدام نماید.


برای کسب اطلاعات تکمیلی و همچنین قالب ارسال مقالات و فرم تعهد نامه اصالت مقاله به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

قالب مقاله فارسی
 
قالب مقاله انگلیسی
 
فرمت تعهد نامه اصالت مقاله