سخن دبیر کنفرانس

پیشرفت های چشمگیر در عرصه بین المللی و ملی در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی و وجود محورهای کاربردی مرتبط با مهندسی شیمی، این زمینه را فراهم آورده است که سالانه متخصصان، پیشکسوتان و دانشجویان مشتاق این وادی گرد هم آیند تا در بستری پویا و فضایی علمی آموزه های دانش محور و فناورانه خویش را عرضه نموده و از جدیدترین پیشرفت ها در این زمینه بهره مند گردند. با هدف نیل به این دستاورد ارزشمند، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران میزبان برگزاری "نهمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت" در تاریخ 30 آبان ماه 1397 می باشد. تلاش خواهد شد تا با برگزاری سخنرانی های کلیدی، کارگاههای تخصصی جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و میزگردهای تخصصی به منظور بررسی چالش های توسعه، فرصتی ارزشمند جهت تبادل آموخته ها و انتشار اندیشه ها و همگرایی بیشتر صنعت و دانشگاه فراهم آید. امید این است که تلاش مسئولان کنگره با همدلیِ دستگاه‌های متولّی و شرکت کنندگان دانشگاهی و صنعتی قرین شود و رخدادی ماندگار در ذهن و ضمیر مخاطبان به بار نشیند.

دکتر زهرا منصورپور

دبیر علمی کنفرانس